LABEL PRINT S.R.L. anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea Cererii de Finanţare, a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului „Modernizarea activităţii de producţie a LABEL PRINT S.R.L.”, conform prevederilor Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene,

1. Denumire solicitant: LABEL PRINT S.R.L.
2. CUI: RO 13650960
3. Adresa sediu: Bucureşti, Sector 1, B-dul Banu Manta 21, Bloc 35, Scara B, Etaj 5, Ap. 70
4. Telefon: 0723.301.534
5. Fax: 0213.198.174
6. E-mail: razvan.lungu@labelprint.ro
7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: conform prevederilor Ordinului 1284/08.08.2016 – procedura competitivă.
8. Sursa de finanţare contract: Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul naţional/fondurile proprii LABEL PRINT S.R.L.
9. Obiectul contractului și locul de implementare:
a. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului;
b. Loc implementare: Giurgiu, Şoseaua Sloboziei nr. 120H, Clădirea C7, Judeţ Giurgiu
10. Tipul și durata contractului:
a. Tipul: contract de prestări servicii, conform “Specificaţii tehnice”;
b. Durata contractului: minim 24 de luni de la semnarea contractului de prestări servicii.
11. Valoare estimată: 288.600,00 lei/ 60.000,00 euro
12. Informaţii, clarificări:
a. “Specificaţiile tehnice” se pot obţine gratuit de la LABEL PRINT S.R.L. – Bucureşti Sector 1, Strada Maior Alexandru Câmpeanu Nr. 48, Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin fax sau email;
b. Data/ora limită solicitare clarificări: 22.05.2020 ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0723.301.534, e-mail: razvan.lungu@labelprint.ro, Contact: Răzvan-Tudor Lungu,
c. Data/ora limită transmitere clarificări: 25.05.2020, ora 16:00.
13. Data/ora limită pentru depunerea ofertelor: 01.06.2020, ora 10:00
14. Adresa de transmitere/depunere oferte: LABEL PRINT S.R.L. – Bucureşti Sector 1, Strada Maior Alexandru Câmpeanu Nr. 48.
15. Limba de redactare a ofertei: Limba română.
16. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform Fişei de date a achiziţiei.
17. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.
18. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii:
Se vor compara toate ofertele primite prin raportarea acestora la toate cerinţele publicate, se va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. Raportul calitate/preţ competitiv va fi determinat prin stabilirea unor elemente de departajare, în ordinea priorităţii, a ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele solicitate. Elementele de departajare sunt detaliate în „Specificaţii tehnice”.
19. Cursul referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,81 lei.

Documentul pdf se poate descarca si din link-ul alaturat.

POR 2.2

POR 2.2

Descarca