În aceste vremuri de pandemie și izolare, avem nevoie de produse dezinfectante poate mai mult că niciodată. Pentru cei ce vor să comercializeze așa ceva ne-am gândit să vă oferim câteva informații utile legate de etichetele acestor tipuri de produse care nu pot fi lăsate la întâmplare ci sunt strict reglementate.

etichete produse chimice

pictograme etichete produse periculoase

Nu poți introduce pe piață un produs chimic fără o eticheta adecvată, corectă, completă, lizibilă și elaborată în conformitate cu cerințele Reg. European 1272/2008 – CLP. – Regulamentul European nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Etichetele produselor chimice cum ar fi de exemplu dezinfectanții pe bază de clor sau biocidele trebuie să asigure o corectă identificare a produsului chimic, pentru identificarea indicațiilor de pericol. Se vor folosi pictogramele de pericol, care trebuie să se distingă clar pe fundalul etichetei. În plus, toate elementele de etichetare trebuie să aibă o dimensiune și o spațiere adecvată, care să permită citirea ușoară.

Mai multe detalii se pot găși și în acest ghid privind etichetarea si ambalarea conform CLP

Vă stăm la dispoziție cu suport legat de design-ul al etichetelor cât și cu producția acestora. Contactează-ne. 

 

etichete produse periculoase

etichete produse periculoase